สถานที่ตั้ง ศธจ.พังงา

การติดต่อ

รูป

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา

ที่อยู่:
ซอยชุมนุมราษฎร์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000 เมือง พังงา 82000 ไทย

โทรศัพท์: 076410280

โทรสาร: 076410281

http://www.pedu.go.th

แบบฟอร์มการติดต่อ

การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก

ข้อมูลอื่นๆ

ข้อมูลอื่นๆ:

::สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา : Pang-nga Provincial Education Office:: 

ที่ตั้ง : ซอยชุมนุมราษฎร์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000 

โทรศัพท์ 076-410280 โทรสาร 076-410281 E-mail:phangngaedu@moe.go.th

ผู้ดูแลระบบ:yoottana.su@gmail.com