เผยแพร่เมื่อ วันพุธ, 23 สิงหาคม 2560

13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา ได้จัดการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพังงา ครังที่  11/2560 โดยมี นายชาญศักดิ์ ถวิล รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน

 

 

ฮิต: 464