ประกาศศึกษาธิการจังหวัดพังงา

Category: ประกาศ ศธจ. Published on Friday, 29 December 2017 Written by Super User

v ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

vประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งใหดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    ปี พ.ศ.๒๕๖๐

vประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๐

vประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๐

vประกาศรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ.๒๕๖๐

vประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษตำแหน่ครูผู้ช่วย  กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครั้งที่ ๒  ปี พ.ศ.๒๕๖๐

v  แบบรายงานข้อมูลการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  ตามประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้   ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

        ปี พ.ศ.๒๕๖๐

v  Download เกียรติบัตรลูกเสือจิตอาสา

v  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๐เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

v ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

v  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

v  ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา๓๘ค.(๒)

v  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา๓๘ค.(๒)ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการปี พ.ศ.๒๕๖๐

Hits: 2341