Published on Wednesday, 23 August 2017

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา จัดโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Expetience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และเพื่อเป็นการสั่งสมประสบการณ์เพื่อก้าวสู่เส้นทางอาชีพในอนาคต ....

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา จัดโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Expetience) เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และเพื่อเป็นการสั่งสมประสบการณ์เพื่อก้าวสู่เส้นทางอาชีพในอนาคต โดยในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการอำนวยการโครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Expetience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ประชุมร่วมกันเพื่อรับทราบความเป็นมาของโครงการและพิจารณาร่างปฏิทินแนวทางการดำเนินงานโครงการดังกล่าว โดยมี นายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมเทพทาโร สพป.พังงา

 

Hits: 613