Published on Wednesday, 23 August 2017

ศึกษาธิการจังหวัดพังงา จัดมหกรรมเปิดโลกอาชีพ Thailand 4.0 Phang - nga ขึ้น ในวันที่ 15 กันยายน 2560 ณ วิทยาลัยเทคพังงา เขต 1

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีมีทักษะต่องานด้านอาชีพ และเพื่อให้นักเรียนมีเป้าหมายและวางแผนในการศึกษาต่อทางด้านอาชีพตามความถนัด ความสนใจและตามศักยภาพของนักเรียน โดยมีนายสมรักษ์ ถวาย ศึกษาธิการจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดงาน และมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากทุกสังกัดในจังหวัดพังงา จำนวน 1,500 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยในงานประกอบด้วยบูชนิทรรศการของหน่วยงาน สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา, การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ, การนำเสนอโครงงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ของนักเรียน นักศึกษา การจำหน่ายสินค้า ในพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจากผู้บริหารสถานศึกษา หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา, นักเรียน, ผู้ปกครองและประชาชนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง

 

Hits: 427